Αυτό το βιβλίο δεν είναι μια θεωρητική ανάπτυξη των βασικών προβλημάτων της κάθε χώρας σήμερα, όπως είναι η έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας. Αυτό το βιβλίο αναλύει το υλοποιήσιμο πλάνο δημιουργίας μιας εταιρείας, που εφαρμόζοντας το, όποιος θέλει μπορεί να δημιουργήσει ή να βελτιώσει την εργασία του. Στηρίζοντας ο κάθε ένας τον εαυτό του, παράλληλα θα εργάζεται σε μια εταιρεία η οποία έχει ως στόχο να δημιουργεί, εφαρμόζει και τεστάρει διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν τη διαφάνεια, αξιοκρατία και λήψη αποφάσεων μέσω άμεσης δημοκρατίας. Η Ειρηνική Επανάσταση σε καλεί να τη διαβάσεις, να την εξετάσεις και να ενωθείς μαζί της.

 

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να αποτυπώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη φιλοσοφία πίσω από το σωματείο Ι.Δ.Ε.Α. Τους σκοπούς μας και κυρίως το αναλυτικό πλάνο του πως μπορεί να δημιουργηθεί μια εταιρεία η οποία να διοικείται με πνευματική άμεση δημοκρατία. Βασισμένοι σε διαδικασίες διαφάνειας και αξιοκρατίας, προτείνουμε ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης, ξεκινώντας από μικρή υλοποιήσιμη κλίμακα. Ξεκινώντας από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ι.Δ.Ε.Α. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα ξέρεις πως μπορείς να συμμετέχεις και εσύ στο όραμα μας, αλλά και πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δίκτυο Ι.Δ.Ε.Α. για κοινωνικό και προσωπικό όφελος.

I.D.E.A. BOOK - PEACEFUL REVOLUTION (In Greek)

€1.00Price